KOBİ’lere 5’i Avrupa’da 6 ülkenin işletmeleriyle iş birliği imkânı

TÜBİTAK ve KOBİ’lerin Uluslararası Araştırma Faaliyetleri (IRA-SME) Ağı, KOBİ’lerin dahil olduğu uluslararasıaraştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amacıyla ortak çağrıya çıktı.

Söz konusu 33. çağrıyla Türkiye’deki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, KOBİ’lerin uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin KOBİ’ler bünyesinde içselleştirilerek özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlanması hedeflendi.

KOBİ’lere 6 ülkedeki işletmelerle iş birliği imkanı sağlayacak olan çağrı, 27 Mart 2024’e açık kalacak. Çağrı, Almanya, Avusturya, Belçika (Flaman ve Valon bölgeleri), Brezilya, Lüksemburg ve İsviçre’deki KOBİ’lerle ikili ve çok taraflı iş birliğine olanak tanıyor.

Çağrı kapsamında değerlendirilen projelerde temel araştırma niteliği aranmıyor, araştırma ve deneysel geliştirme (AR-GE), “teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş ürün”, “teknolojik süreç yeniliği” odaklı projeler tercih ediliyor. Yeni ürün üretilmesi, ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi ve yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi hedefleri olan projeler destekleniyor.

PROJE BÜTÇESİ VE ÜST SINIRLARI

Proje süresi en fazla 36 ayla sınırlıyken, bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç proje başına 325 bin euroyu, yürütücü kuruluş başına, yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 100 bin euroyu, özel kuruluşlar için 325 bin euroyu aşamayacak.

PROJE EKİBİ

Proje ekibinde proje yürütücüsü, araştırmacı, danışman, yardımcı personel ve bursiyer (özel kuruluşlar hariç) görev alabiliyor. Proje ekibinde yer alacak kişilerin TÜBİTAK – Araştırmacı Bilgi Sistemine (ARBİS) kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması gerekiyor.

Proje yürütücüsü olarak bu çağrıya birden fazla proje başvurusunda bulunulabiliyor. Aynı proje önerisiyle aynı dönemde birden fazla programa başvuru yapılamıyor.

BAŞVURU KOŞULLARI

Çağrıya Türkiye’den yapılacak başvurularda sanayi-akademi iş birliği tercih nedeni olmakla birlikte çağrı ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ işbirliği projeleri desteklenebilecek.

Firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik KOBİ’ler ve söz konusu KOBİ’lerle başvuruda bulunacak Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ve/veya firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik büyük ölçekli sermaye şirketlerine ilgili program hükümlerince destek verilecek.

Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ve büyük ölçekli sermaye şirketleri bu çağrı kapsamında başvuruda bulunabilmek için bir KOBİ’nin veya KOBİ’lerin yürütücü kuruluşlar arasında bulunduğu bir ortaklık kurması gerekiyor.

KOBİ veya KOBİ’lerin başvurularında Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğinde bulunmaları öneriliyor.

Vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklardan başvuru kabul edilmiyor.

IRA-SME HAKKINDA

Kendi kendini idame eden uluslararası bir ağ olan IRA-SME, KOBİ’lerin AR-GE ve inovasyon kapasitelerini artırmaya yönelik uluslararası projeleri destekliyor.

Ağ temel olarak, KOBİ’lerin uluslararası projeler aracılığı ile teknolojik know-how kazanmaları, gerekli iş birliği ağlarında bulunması ve küresel rekabet edilebilirliklerinin geliştirilmesini amaçlıyor.

Güncel çağrılar hakkında bilgiye https://www.ira-sme.net/current-call/ bağlantısı üzerinden ulaşılabiliyor.

pattronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x